Arceus

Arceus är en mytologisk varelse i Pokémons universum som blev introducerad i generation 4. Arceus är en normaltyp med utomjordiska krafter. Det sägs att denna Pokémon är skaparen av Pokémon världen och att det är den mest kraftfulla samt mäktigaste Pokémon som existerar.

Utseende och karaktärsdrag

Arceus är uppbyggd likt en lama med en vit och grå kropp som har vertikala streck på sig, liksom dess ansikte, man och svans. Arceus har långa spetsiga fötter smyckade i guld hovar, manen är lång och levande. Ansiktet pryds av gröna ögon med röda pupiller och ett grönt mönster under ögonen. Runt kroppen sitter ett stort guldfärgat objekt liknande en hjul som är prydd med juveler. Detta objekt spelar stor roll för Arceus då denna samt dess hovar ändrar färg efter typ.

Då Arceus utan tvekan är den mest kraftfulla Pokémon som finns så har den såklart otroliga krafter. Arceus kan nämligen ändra sin typ från normal till valfritt genom olika “plates”, och på så sätt få krafter som eld, elektricitet och vatten. Arceus är den enda varelsen som har denna förmågan. När den gör det så ändras färgen på objektet runt kroppen samt hovarna för att ge spelarna en hint om vad för typ den nu är.

Bakgrund

Enligt Pokédexen så sägs det att Arceus i mytologin ska ha skapat universum med sina 1000 armar. Arceus har dock inga armar, utan det är då lätt att förstå att dessa 1000 armar är metaforiskt talat för något annat som exempelvis en av hans attacker. Arceus är dessutom mästaren och skaparen bakom två treenigheten; Kreationstrion samt Väktarna över sjön. Arceus är garanterat den mest kraftfulla varelsen i universum då den skapat alla Pokémon vi känner till, men även för att den har förmågan att ta kontroll och besegra tre extremt starka legendariska Pokémon, Dialga, Palkia och Garatina.