Immaterialrätt – vad innebär det?

Lagstiftning för Immaterialrätt infördes först i Frankrike efter franska revolutionen och kom till Sverige under 1800-talet. Själva begreppet myntades av Josef Kohler 1907. Immaterialrätt innefattar de lagar och prejudikat vilka reglerar patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. Med andra ord reglerar Immaterialrätt rätten till skydd för olika former av immateriell egendom. Den som skapat och äger, det vill säga upphovsmannen, ett bestämt verk av immateriell art för i regel en tidsbegränsad ensamrätt och skydd för kopiering eller annan avbildning.

Finns det olika kategorier av immaterialrätt?
Vanligtvis delas immaterialrätt in i två olika kategorier: industriellt rättsskydd samt upphovsrätt. Till den förstnämnda kategorin tillhör varumärkesskydd, patentskydd, mönsterskydd och skydd för företagshemligheter. Upphovsrätt är en ensamrätt till en intellektuell prestation, så som musik, texter, film, datorprogram, konst med mera. Det innebär att personen som skapat verket också har ensamrätt till att bestämma hur verket skall användas. Upphovsrätt kräver ingen registrering utan skapas automatiskt när verket skapas, förutsatt att verket är tillräckligt originellt.

Mer information om immaterialrätt
Det kan vara svårt att veta vad för typ av immaterialrätt eller vilken kategori som gäller för just ditt verk eller ditt företag. Många gånger behövs professionell vägledning för att säkerställa upphovsrätt, patent eller varumärkesskydd. Behöver du som enskild individ eller företag mer information om immaterialrätt eller hjälp med att säkerställa dina rättigheter, så kan http://bjerken.se/se/ hjälpa dig med hur du bör gå tillväga. På så sätt garanterar du ditt verk!