Spökpokémons

Spöktypen är en av de 18 elementära typer en Pokémon kan ha, vilket påverkar b.la. dess utseende, dess HP, attacker samt vad den är känslig eller immu

Mörka Pokémons

Den mörka typen har inte alltid funnits till utan blev tillagd i generation 2 för att göra motstånd mot alla de Psykiska som kom i generation 1.
Karak

Mewtwo

Mewtwo är en av de många legendariska Pokémon som finns i universumet. Den faller inom den psykiska typen och är en av de första legendariska någonsin

Giratina

Giratina är en legendarisk spök och drakpokémon, som utöver att vara legendarisk även är med i en grupp av Pokémons som kallas den kreationstrion, som