Skorstenstätning och kakelugnsrenovering

Regler för vård av skorstenar innebär att det finns vissa krav som ska uppfyllas. Skorstenar och kaminer besiktigas varje år för att undvika risk för brand och att farlig rök läcker ut. Besiktningen utförs av kommunen. För att undvika problem behöver skorstenar emellanåt ses över och då kan http://www.skorstensknuten.se/v%C3%A5ra-tj%C3%A4nster/kakelugnsreparation-t%C3%A4ta-kakelugn vara till hjälp och service. Boende i Stockholm och Uppsala kan boka renovering och översyn av både skorstenar och kakelugnar.

Kakelugnsvård
Det har blivit populärt och trendigt att ha kakelugn igen, efter en period då det ansetts gammalmodigt. Nu är det många villaägare som installerar ugnar av olika slag och vill givetvis kunna använda dem på ett säkert sätt. Kakelugnen är en bra källa till värme och kan spara in en del på elräkningen men då är det viktigt att den är helt tät. Skorstensknuten hjälper till med tätning och isolering och ger 25 års garanti på sitt arbete.

Skorstensknuten
Företaget Skorstensknuten har lång erfarenhet inom branschen och utlovar god kvalitet på utfört arbete. Förutom skorstenstätning och kakelugnsrenovering utförs besiktningar av till exempel tak och eldstad, sotning, brandskydd m.m.

Glöm inte att det är möjligt att använda rotavdrag för dessa arbeten och halvera din kostnad. Förutom att tjäna in på lägre elkostnader när både skorsten och kakelugn är i toppskick tack vare Skorstensknuten. Boka eller tag kontakt genom hemsidan.