Vattenpokémon

Vattentypen är den mest populära och vanligaste typen att stöta på i Pokémonuniversumet, detta då det finns mycket material i verkliga livet att hämta inspiration från. Detta är en av de tre typer du kan välja mellan i spelets början, tillsammans med gräs och eld bildas då en perfekt relation.

Karaktärsdrag

Många av de vattenpokémon som finns är inte enbart vatten, till skillnad från eld där många enbart har typen eld. Detta är för att representera den biologiska mångfalden som marina varelser innefattar. Majoriteten av alla vattenpokémon är baserade på varelser som bor i vattnet, runt vattnet eller använder vatten i sin vardag. Deras attacker är näst intill alltid baserade på vatten och har fått mycket inspiration av attacker som kan göras av marina varelser som krabbor.

Vattentypen har två kända svagheter vilket är ytterst lite i jämförelse med andra typer. Dessa svagheter inkluderar elektricitet då vatten leder ström bra, samt att elektricitet kan splittra vattnets molekyler då elektricitet är en form av energi och vatten är en kemisk sammansättning. Den andra svagheten är gräs vilket då är för att gräs absorberar vattnet.

Det finns också tre styrkor som denna typ har och kan använda till sin fördel vilket involverar;

  • Eld, då vatten släcker eld
  • Mark, då vattnet gör marken svag, som att grus sköljs bort
  • Sten, då vatten kan förstöra sten

Pokémon av denna typ

Vatten är den vanligaste typen i spelet vilket inte är konstigt då det finns mycket material från vekliga livet att hämta från för att sedan omvandla till egna karaktärer. Av alla Pokémon så är 131 stycken, eller 16,33% av typen vatten. Dessa Pokémon stöter man lättast på nära olika vattendrag, i skogen, vid havet eller till och med i små sjöar uppe i bergen. En egenskap som dessa har är att de ibland kan tillåta tränaren att åka runt på vattnet för att ta sig till avlägsna platser eller delar av spelet.

Som andra typer så delas Pokémons upp i kategorier baserat på hur mycket av en vattentyp de är. Vi har dem som är enbart vattenpokémon liksom Squirtle, Magikarp och Oshawott. Sedan finns det som med två olika typer, där vatten är den primära som Lapras och Wingull. Sist har vi det som sekundärt tillhör vattentypen, och primärt har en annan typ, till exempel Kabuta och Surskit.