Mewtwo

Mewtwo är en av de många legendariska Pokémon som finns i universumet. Den faller inom den psykiska typen och är en av de första legendariska någonsin

Giratina

Giratina är en legendarisk spök och drakpokémon, som utöver att vara legendarisk även är med i en grupp av Pokémons som kallas den kreationstrion, som