Spökpokémons

Spöktypen är en av de 18 elementära typer en Pokémon kan ha, vilket påverkar b.la. dess utseende, dess HP, attacker samt vad den är känslig eller immun mot i strid.

Karaktärsdrag

Spöktypen har kännetecknet att det finns ytterst få Pokémon av denna typ i jämförelse med andra typer. De har oftast ett lågt HP eller Hälsopoäng och har färre attacker i strid än andra typer. När Spöktypen väl är i strid så är den otroligt tacksam då detta är den enda typen som är immun mot två andra typer vilket inkluderar den Normala typen samt Fightingtypen, då båda dessa typer återkommer i otroligt många Pokémon samt mångas attacker så finns det en överlägsenhet genom att använda sig av spöktypen.

Denna typ av Pokémon har oftast en koppling till livet efter döden, mörker och rädsla vilket den spelar på i många av sina attacker och drag. Inte nog med detta så har denna typ en tendens att busa med människor och uppföra sig lite barnsligt, då dem älskar att se de reaktioner som människorna ger ifrån sig. En spökpokémon behöver inte bara vilja busa med människor heller, utan det finns vissa av denna typ som uppför sig på ett väldigt hemskt sätt där de utsätter människor för fara.

Denna typ av Pokémon bor oftast i övergivna hus, i mörka obebodda grottor eller kyrkogårdar.

Pokémon av denna typ

Slår man samman alla generationer av Pokémon så är totalt 5,36% av spöktypen, det vill säga 44 stycken Pokémon. Bland dessa 44 så finns det kända sådana så som Duskull och Yamask som båda är helt av spöktypen. Det finns sedan Pokémon som Gastly och Litwick som är en blandning av både spök och ytterligare en typ som gift eller eld.