Eld Pokémons

Pokémon av eldtypen är måttligt populära då de är en av de tre starttyperna du kan välja mellan när du först startar spelet. Att fånga dessa i det vilda är svårare än att fånga exempelvis gräs eller vattentyper då dessa inte har specifika områden som besöks lika frekvent som andra.

Karaktärsdrag

Eldpokémon har noterbart färre varelser och arter i jämförelse med andra Pokémon tillgängliga vid start, detta då det finns brist på naturliga fenomen som kan beskrivas med eld. Det finns vissa eldtyper som är baserade på djur levandes på land med rovdjursinstinkter som används som inspiration. Andra Pokémon av denna typ har även fått sitt utseende och sina egenskaper inspirerat av folktro, specifikt den Japanska folktron där rävar exempelvis kopplas till elementet eld. Många av de eldtyper från de första generationerna är däremot inspirerade av djur från de Kinesiska stjärntecknen, det finns dock Pokémon av denna typ som inte fått sin inspiration av djur utan av vardagliga objekt, till exempel Litwick som är ett ljus.

Eldtypers attacker är i majoriteten av alla fall inspirerade av eld och kan i många fall lämna den attackerade att fortsätta ta skada över tid då den blivit bränd. Att bli bränd är där emot inget som har effekt på eldtyper, oavsett vad det är för typ av attack som orsakat det. Då eld är känt för att utrota det mesta så har denna typen många styrkor, den är exempelvis väldigt effektiv mot typer som;

  • Insektstyp, då det är otroligt lätt att bränna en insekt
  • Gräs, då eld slukar växtlighet i sekunder
  • Is, då elden smälter isen
  • Stål, då eld används att smälta metaller

I jämförelse med gräs så har denna typ mindre svagheter, hela tre stycken. Eld är svagt mot marktyper då grus och jord lätt kan släcka eld. Sten är också en svaghet med samma motivation som mark, då det lätt kan släcka eld. Samma gäller den tredje svagheten vilket är vatten då det används för att släcka bränder.

Pokémon av denna typ

Eld är en relativt normalstor typ med 65 stycken i sin helhet, vilket motsvarar 7,89% av alla Pokémon. De som har eld som sin enda typ är exempelvis Charmander och Ponyta, två välkända Pokémon. Sen har vi de som har två typer med huvudsakligen lutar åt eld så som Charizard och Blaziken. Sist har vi de som har anlag för eldtyp men inte har det som sin primära, utan sin sekundära. Exempel på sådana Pokémon är Litwick och Salandit.