Ho-Oh

Ho-Oh är en legendarisk Pokémon som först blev introducerad i generation 2. Ho-Oh är både en flygande- och eldtyp som agerar som mästaren över den Legendariska Best trion som involverar Suicune, Entei och Raikou. Det är även Ho-Oh som är maskoten och frontfiguren för Pokémon spelet Gold samt nyproduktionen HeartGold.

Utseende och karaktärsdrag

Ho-Oh har fått sin inspiration till utseende samt egenskaper efter den legendariska och mytologiska varelsen

Fenix som härstammar från den Grekiska mytologin. Fågeln går även under namnet Firebird då den blir till aska när den dör och sedan föds på nytt. Det är en symbol för evighet, eld och återfödelse, liksom Ho-Oh då den återföds genom sin egen aska. Ho-Oh använde även sina krafter för att skapa liv i den Legendariska Best trion efter de tragiskt omkom, alltså besitter den kraften att återuppväcka Pokémons från det döda. Enligt legenden så bildas en vacker regnbåge efter Ho-Oh vart den än flyger.

Att fånga en Ho-Oh är inget som hör till vardagen då det endast finns en i varje spel. Vart du hittar denna Pokémon varierar från spel till spel, i de majoriteten av versionerna hittar du den högt uppe i ett torn där det krävs flera ting för att få komma in.