Spökpokémons

Spöktypen är en av de 18 elementära typer en Pokémon kan ha, vilket påverkar b.la. dess utseende, dess HP, attacker samt vad den är känslig eller immu

Mörka Pokémons

Den mörka typen har inte alltid funnits till utan blev tillagd i generation 2 för att göra motstånd mot alla de Psykiska som kom i generation 1.
Karak